Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ – ಶ್ರೀ ‘ರಾಮತೀರ್ಥ’ರು

300x250 AD

ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶೇಷ: ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತಮೂರು ವರ್ಷದ ಜೀವನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ‘ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ‌ ವೇದಾಂಟ’ ಬೋಧಿಸಿದ, ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನೂ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿಯೆಂದು ಸಾರಿದ ಧೀರಸನ್ಯಾಸಿ.

ಲೇ: ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತ್
ಕೃಪೆ: ಭಾರತಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ

300x250 AD
Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top