Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ನಮ್ಮದು ಸಂಘರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ – ಸ್ವರಾಜ್ಯ @ 75

300x250 AD

ಸ್ವರಾಜ್ಯ @ 75: ಜಪಾನಿಯರು 1905 ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಹುಮೊದಲೇ 1741 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಂಕೂರಿನ ಪ್ರತಾಪಿ ರಾಜ ರಾಜಾಮಾರ್ತಾಂಡ ವರ್ಮನು ಡಚ್ಚರನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ.

300x250 AD
Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top