• first
  second
  third
  Slide
  Slide
  previous arrow
  next arrow
 • ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಸರ್. ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್‌ ಸ್ಮೃತಿದಿನ

  300x250 AD

  ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್  ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಭಾರತದ  ಹಮ್ಮೆಯ  ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ , ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ,   ಸರ್. ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್‌ ಅವರ  ಸ್ಮೃತಿದಿನದಂದು  ಶತ ಶತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸರ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವರು ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

  300x250 AD
  Share This
  300x250 AD
  300x250 AD
  300x250 AD
  Back to top