Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

TSS ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು- ಜಾಹೀರಾತು

300x250 AD

Shripad Hegde Kadave Institute of Medical Sciences

ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು
💐💐 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು💐💐

“ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೀ ನಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಧಾತು. ಕನ್ನಡ ಕೇವಲ ನುಡಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತರಂಗದ ಮಾತು.”

300x250 AD

ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು:
Shripad Hegde Kadave Institute of Medical Sciences
Sirsi
☎️ Tel:+9108384234843
☎️ Tel:+9108384234833
📱 Tel:+918431992801

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top