Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವ: ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು- ಜಾಹಿರಾತು

300x250 AD

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ – ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಮ್

ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ವಿ. ಹೆಗಡೆ, ಗೊಡ್ವೇಮನೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

300x250 AD

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನ. ಹೆಗಡೆ ಬೊಮ್ನಳ್ಳಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತೃಮಂಡಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top