• Slide
  Slide
  Slide
  previous arrow
  next arrow
 • ‘ಸನಾತನಿ’: 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

  300x250 AD

  eUK ವಿಶೇಷ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ (NCERT) 10-12ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕೆಲವು CBSE, UP ಮತ್ತು NCERT ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

  1. ವರ್ಗ 12: ಇತಿಹಾಸ: ‘ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು-ಭಾಗ II’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ‘ರಾಜರು ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್‌’ ಹಾಗೂ ಮೊಘಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು (C. 16 ಮತ್ತು 17 ನೇ ಶತಮಾನಗಳು) ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ;
  2. ವರ್ಗ 12 ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ, ‘ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೆಜೆಮನಿ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್’ ಮತ್ತು ‘ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎರಾ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
  3. ವರ್ಗ 12 ರಾಜಕೀಯ; ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ’ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಜನಪ್ರಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳ ಉದಯ’ ಮತ್ತು ‘ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಯುಗ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
  4. 11 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳು’ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ‘ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್’, ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಘರ್ಷಣೆ’ ಮತ್ತು ‘ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್’ ನಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
  5. ವರ್ಗ 10, ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ’, ‘ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳು’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸವಾಲುಗಳು’ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ-II’ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

  ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರವೂ, 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕ, “ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಪಂಚ-II” ಅದರಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

  ವಿಶೇಷವಾಗಿ “ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ” ಅಧ್ಯಾಯದ, ಪುಟ 43ರಲ್ಲಿ “ಸನಾತನಿಗಳು” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು “ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಉನ್ನತ ಜಾತಿ ಹಿಂದೂಗಳು” ಎಂದು ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

  ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ “ಮಾನವೀಯತೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು” ಎಂದರ್ಥ.
  ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲ.

  ಅಲ್ಲದೆ, “ಜಾತಿ” ಎಂಬ ಪದವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶಾಸನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಶ್ಲೋಕ 41 ರಂತೆ,
  ” ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप |
  कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै: || “
  ಅನುವಾದ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ.

  ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ NCERT ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ
  ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ “ಸನಾತನಿಗಳು” ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಭಾರತವು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸ NCERTನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸನಾತನಿಯರ ಉಳಿವಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

  300x250 AD

  ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

  ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.

  YouTube Link: https://youtu.be/wV6ce-drjYc

  ಕೃಪೆ: http://janpeace.com

  Share This
  300x250 AD
  300x250 AD
  300x250 AD
  Leaderboard Ad
  Back to top