Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

TSS: ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗೋಕರ್ಣದ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಲಭ್ಯ- ಜಾಹಿರಾತು

300x250 AD

TSS CELEBRATING 100 YEARS🎉🎊

TSS ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್

ಇದೀಗ ಗೋಕರ್ಣದ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಮ್ಮ ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ…🌶🍆🌶🍆

300x250 AD

ಮೆಣಸು
⏩ಬದನೆ
⏩ಪಡವಲಕಾಯಿ
⏩ಹಾಗಲಕಾಯಿ
⏩ಬಸಳೆಸೊಪ್ಪು

ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸುಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್,
ಶಿರಸಿ  9481635367  /  9945021508

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top