• first
  Slide
  Slide
  previous arrow
  next arrow
 • TSS ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್: ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಿಯಾಯಿತಿ- ಜಾಹಿರಾತು

  300x250 AD

  ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್

  🎉 ಶನಿವಾರ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿ 🎉

  🎈 SATURDAY SPECIAL OFFER SALE 🎈

  ದಿನಾಂಕ: 14-01-2023, ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ

  300x250 AD

  👏 SAVING SATURDAY 👏

  ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
  ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
  ಹುಲೇಕಲ್ 9380064570
  ಸಾಲ್ಕಣಿ 9481037714
  ದಾಸನಕೊಪ್ಪ 8050561923
  ಕೊರ್ಲಕಟ್ಟಾ 6362230796 
  ಬೆಡಸಗಾಂವ 8277349774

  Share This
  300x250 AD
  300x250 AD
  300x250 AD
  Back to top