Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

TSS: ಧಾರಾ ಹಿಂಡಿ ಖರೀದಿಗೆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಉಚಿತ- ಜಾಹಿರಾತು

300x250 AD

ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ

               ಧಾರಾ ಬಳಸಿ,          
               ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ!

ಪ್ರತಿ ಚೀಲ ಧಾರಾ ಹಿಂಡಿ ಖರೀದಿಗೆ
ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಉಚಿತ!!

ಕೊಡುಗೆ: 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ

300x250 AD

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
▪️ ಶಿರಸಿ
▪️ ಸಿದ್ದಾಪುರ
▪️ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
▪️ಸಾಲ್ಕಣಿ
▪️ಹುಲೇಕಲ್
▪️ಕೊರ್ಲಕೈ
▪️ದಾಸನಕೊಪ್ಪ
▪️ಕೊರ್ಲಕಟ್ಟಾ
▪️ನಿಸರಾಣಿ

TSS Sirsi

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top