Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

TMS ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿವಲ್ ಧಮಾಕ ಆಫರ್: ಜಾಹೀರಾತು

300x250 AD

ನಿಮ್ಮ ಟಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿವಲ್ ಧಮಾಕ ಆಫರ್ , 1000ರೂ.ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ :26-09-2022 ರಿಂದ 30-11-2022 ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ………..

300x250 AD

TMS SUPERMART SIRSI

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top