Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

TSS ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ-ಜಾಹೀರಾತು

300x250 AD

ಶಿರಸಿಯ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಡವೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.


1) OPD Assistant. SSLC/PUC
2) Ward Boy. SSLC/PUC
3) Maintenance. ITI/Diplomo
4) House Keeping Basic Education

“ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ”

300x250 AD

ಸ್ಥಳ : ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಡವೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ( ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: Tel:+918088001906

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top