Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಾ ಶೇಟ್- ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

300x250 AD

ಮಾಯಾ ವಿಘ್ನಾತ್ಮಿಕಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಭ್ರಾಂತಿದಾ ಬಿಂಬಭಾವತಃ |
ತಾಂ ಜಯಂತಿ ಜನಾ ಭಕ್ತಾ: ವಿಘ್ನರಾಜಸ್ಯ ಸೇವಯಾ।।

ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ಮಂಗಳಕರನಾದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶುಭವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವವರು

300x250 AD

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಾ ಶೇಟ್
ಮುಖಂಡರು ಬಿಜೆಪಿ, ಕುಮಟಾ

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top