Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟ ಧಾತ್ರಿ- ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ

300x250 AD

ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮಹರ್ನಿಶಮ್|
ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ|
|

ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ಮಂಗಳಕರನಾದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶುಭವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವವರು:

300x250 AD

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟ ಧಾತ್ರಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಧಾತ್ರಿ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಯಲ್ಲಾಪುರ

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top