Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

TSS CP ಬಜಾರ್: ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆ- ಜಾಹೀರಾತು

300x250 AD

TSS ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿ.ಪಿ.ಬಜಾರ್

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯ ಲೇಪನ
₹ 899/ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಖರೀದಿಗೆ 1Kg ಸಕ್ಕರೆ ಉಚಿತ!!

ಈ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಿಂದ 21 ಆಗಸ್ಟ್ ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.ಬಜಾರ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

300x250 AD

(ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ)

ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ:
ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಸಿ.ಪಿ.ಬಜಾರ್
ಶಿರಸಿ Tel:+919110202972

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top