Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

TSS ಮಿನಿ‌ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದ ರಿಯಾಯಿತಿ- ಜಾಹೀರಾತು

300x250 AD

🎉🎉 TSS CELEBRATING 100 YEARS 🎉🎉

ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್

ಶನಿವಾರ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿ💸🎉

SATURDAY SPECIAL OFFER SALE

300x250 AD

ದಿನಾಂಕ:  11-03-2023, ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ

SAVING SATURDAY 🎉🎉

ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಹುಲೇಕಲ್ 9380064570
ಸಾಲ್ಕಣಿ 9481037714
ದಾಸನಕೊಪ್ಪ 8050561923
ಕೊರ್ಲಕಟ್ಟಾ 6362230796 
ಬೆಡಸಗಾಂವ 8277349774

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top