Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

TSS: ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ- ಜಾಹಿರಾತು

300x250 AD

TSS ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಭಾಗ

🏡 ಅದೃಷ್ಟದ ಅನು’ಗೃಹ’ 🏡

ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ!🎁🎁🎁

₹ 50,000/- ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ವಯ 💐🎊🎉

ಕೊಡುಗೆಯ ಅವಧಿ 01-02-2023 ರಿಂದ 15-03-2023 ರ ವರೆಗೆ

02.04.2023 ರಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ

300x250 AD

₹ 40,000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಖಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ🎁🎁

Prizes

1st: Washing Machine (1 No.)🎁
2nd: Refrigerator (1 No.)🎁
3rd: LED TV (1 No.)🎁
4th: Android Mobile (1 No.)📱

ವಿವರಗಳಿಗೆ :
TSS ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಭಾಗ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ,
ಶಿರಸಿ. 6363714197

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top