Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ: ಸರ್ವರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

300x250 AD

ವಂದೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ದೇವಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ವಾಮಾಂಕಾರೂಢ ವಾಮಾಕ್ಷೀಕರಪಲ್ಲವ ಪೂಜಿತಮ್||

ಸರ್ವರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದಿ ಪೂಜಿತನಾದ ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶನು ಸದಾ ಶುಭವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲೆಂದು ಶುಭ ಕೋರುವವರು:

300x250 AD

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ
ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ಕುಮಟಾ

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top