• Slide
  Slide
  Slide
  previous arrow
  next arrow
 • ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ

  300x250 AD

  ಶಿರಸಿ: ನವರಾತ್ರಿಯ 2 ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯು ‘ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ’ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದಳು.

  ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ: `ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಯಿತುಂ ಶೀಲಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ’||

  300x250 AD

  ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗುವುದು ಯಾರ ಶೀಲವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾರ ಆಚಾರಗಳು ಅದರಂತಿವೆಯೋ ಅವಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ.

  Share This
  300x250 AD
  300x250 AD
  300x250 AD
  Leaderboard Ad
  Back to top