Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ

300x250 AD

ಶಿರಸಿ: ನವರಾತ್ರಿಯ 2 ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯು ‘ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ’ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದಳು.

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ: `ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಯಿತುಂ ಶೀಲಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ’||

300x250 AD

ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗುವುದು ಯಾರ ಶೀಲವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾರ ಆಚಾರಗಳು ಅದರಂತಿವೆಯೋ ಅವಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ.

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top