Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ಶನಿವಾರ-ಭಾನುವಾರ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ – TMS ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಟ್

300x250 AD

ಅ.2 ರಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶನಿವಾರ ಹಾಗು ಭಾನುವಾರ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ವಿಭಾಗವು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

300x250 AD

ಟಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಟ್
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಶಿರಸಿ
9483682828

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top