Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ – ಜಾಹಿರಾತು

300x250 AD

ಸತೀಶ ಹೆಗಡೆ & ಕಂ ಚಾರ್ಟರ್ಡ ಅಕೌಂಟಂಟ್ ಇವರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿ.ಎ ಇಂಟರ್ನ (ಆರ್ಟಿಕಲ್) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
.

ಸೂ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸಂಪರ್ಕ

300x250 AD

ಸಿಎ.ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಉಳ್ಳಾನೆ
ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಿಲಯ
ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ ಹತ್ತಿರ
ಕಲ್ಲೂರ್ ಲೇಔಟ್
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಫೋ: 9449203522
ಇಮೇಲ್: shriganeshullane@gmail.com

Share This
300x250 AD
300x250 AD
300x250 AD
Back to top