• first
  second
  third
  previous arrow
  next arrow
 • ಹೂವಿನಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿ

  300x250 AD

  ಕುಮಟಾ: ಪಟ್ಟಣದ ಮೂರುಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

  300x250 AD
  Share This
  300x250 AD
  300x250 AD
  300x250 AD
  Back to top