• first
  second
  third
  previous arrow
  next arrow
 • ಹೂವಿನಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿ

  300x250 AD

  ಕುಮಟಾ: ಪಟ್ಟಣದ ಮೂರುಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

  300x250 AD
  Share This
  300x250 AD
  300x250 AD
  300x250 AD
  Leaderboard Ad
  Back to top