• Slide
  Slide
  Slide
  previous arrow
  next arrow
 • ಜ.18ಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ

  300x250 AD

  ಕಾರವಾರ: ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಕೈಗಾ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಘದ ಅಂತಿಮ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಜ.18 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕರ ನಿಬಂಧಕರ, ಕಚೇರಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  300x250 AD


  ಕಾರಣ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಕೈಗಾ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಯೋಜನೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಕಾರ ಸಂಘ, ಹಾಗೂ ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ ಕಾರವಾರದ ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

  Share This
  300x250 AD
  300x250 AD
  300x250 AD
  Leaderboard Ad
  Back to top