• Slide
  Slide
  Slide
  previous arrow
  next arrow
 • ಸುವಿಚಾರ

  300x250 AD

  ಅಹೋ ಸಾಹಜಿಕಂ ಪ್ರೇಮ ದೂರಾದಪಿ ವಿರಾಜತೇ
  ಚಕೋರನಯನದ್ವಂದ್ವಮಾಹ್ಲಾದಯತಿ ಚಂದ್ರಮಾಃ ||

  ಸಹಜವಾದ, ಕೃತ್ರಿಮತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಬೂಟಾಟಿಕೆಯದಲ್ಲದ ಪ್ರೇಮವು ದೂರದಿಂದಲೇ ಆದರೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯವೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯ ನಡುವಿನ ಆ ಪ್ರೇಮದ
  ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮನು ಎಂದೆಂದೂ ಕೈಗೆಟುಕದಂತಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಚಕೋರಪಕ್ಷಿಯ ಕಂಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತವೆ. (ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಕೋರಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ ಕವಿಸಮಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನೇ ಉಂಡು ಈ ಹಕ್ಕಿ ಬದುಕುತ್ತದೆನ್ನುವ ನಂಬುಗೆ ಕಾವ್ಯದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಕೋರವು ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರಹವನ್ನೂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬುಗೆಯಿದೆ)
  ಶ್ರೀ ನವೀನ ಗಂಗೋತ್ರಿ

  300x250 AD
  Share This
  300x250 AD
  300x250 AD
  300x250 AD
  Leaderboard Ad
  Back to top