ಶಿರಸಿ : ಇಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶ ನೇತ್ರಾಲಯದ ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಎರಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಹೊಸತನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಫಲರಾಗಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ನೇತ್ರ…
Read More

ಶಿರಸಿಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಚರಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭಗವಾನ್ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಹಾಚರಿತ್ರೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀಧರ ಮಹಾಚರಿತ್ರೆ…
Read More

ಶಿರಸಿ : ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲಗಾರಿನ ಹುಲಿಯಪ್ಪನ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಬಹಳ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ರಾತ್ರಿ ಮೊದಲು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಸುತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗಿನ…
Read More

ಶ್ರೂಯತಾಂ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚೈವಾವಧಾರ್ಯತಾಮ್ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರತಿಕೂಲಾನಿ ಪರೇಷಾಂ ನ ಸಮಾಚರೇತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಅದರಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸಿ,…
Read More

ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿ: 15-12-2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತ್ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ…
Read More

ವಿದ್ವಾನ್. ಗಣಪತಿ ವಿ ಹೆಗಡೆ ಇವರು ರಚಿಸಿದ “ಕೃಷ್ಣಾನಂದಭಾರತೀತೀರ್ಥಕೃತ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥದರ್ಪಣಸ್ಯ ಸಂಪಾದನಮಧ್ಯಯನಂ ಚ” (A Critical Edition and Study of Mahavakyarthadarpana of Krishnandabharatitirthayati) ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ…
Read More

ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಮೃದೂನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಲೋಕೋತ್ತರಾಣಾಂ ಚೇತಾಂಸಿ ಕೋ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾತುಮರ್ಹತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರ ಮನಸು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠೋರವಾದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೂವಿಗಿಂತಲೂ ಆ ಮನಸು ಮೃದು.…
Read More