ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೋಣಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ

ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ವಿತರಣೆ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರಿಕೃತ ದೋಣಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೆ. 2019ನೇ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಬೋಟ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೋಟ್‍ನ ಹೆಸರು, ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸದ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕರ್‍ನೊಂದಿಗೆ ನೊಂದಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Categories: ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

Leave A Reply

Your email address will not be published.