ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಗೇಶ ನಾಯ್ಕ ಆಯ್ಕೆ


ಕುಮಟಾ: ಇಲ್ಲಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಗೇಶ ನಾಯ್ಕ ಕಲಭಾಗ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿವಾನಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಜನರು ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ನಾಗೇಶ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.

Categories: ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

Leave A Reply

Your email address will not be published.