ಚಂದನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

 

ಶಿರಸಿ: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೊತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಂದನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಕ್ಷೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತ ಚಿತ್ರಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

Categories: ಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿ

Leave A Reply

Your email address will not be published.