Daily Archives: October 26, 2018

ಶಿರಸಿ: ಅ.27 ರಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 317 B ಯ ಗವರ್ನರ್ M.J.F. Lion ಮೋನಿಕಾ ಸಾವಂತ ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಲಯನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್‍ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.…
Read More

ವರಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮನ್ಯಾಯಪ್ರಭವಾದ್ವಿಭವಾದಿಹ ಕೃಶತಾಭಿಮತಾ ದೇಹೇ ಪೀನತಾ ನ ತು ಶೋಕತಃ || ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೋ ತಲೆ ಒಡೆದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಧಗಾ ಹಾಕಿ, ನಾಮ ಬರೆದು ಹಣ…
Read More