ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ, ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..?

ಅರಿವು ಅಚ್ಚರಿ: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಅತೀ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಿ.ಶ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವೇ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್.(ಅನಿಲ ಬುಟ್ಟಿ) ಇದು ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೇಲೆ ಹಾರಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‍ನಿಂದ ಇಳಿದರಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಹೌದು ಎನಿಸಿದರೂ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಿದಾಗ ಭೂಮಿ ತಾನು ತಿರುಗುವುದರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಹಾರಿದ್ದೆವೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Categories: ಅರಿವು-ಅಚ್ಚರಿ

Leave A Reply

Your email address will not be published.