ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನೋವು, ಉರಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.