ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮-೧೦ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ (ಬೊಜ್ಜು) ಸ್ಥೂಲಕಾಯವು ನಿವಾರಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.