ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿಯಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆಯದಿರಲಿ !

ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದದ್ದು. ಕಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ದೇಶ-ಕಾಲ-ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಜ್ಞಾನದ ಹರಿವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಗುವುದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಕಾಲವಿದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಠ್ಯ-ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಲಿಕೆಯೂಅತೀ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ಜೀವನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ತುಂಟತನದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುವ ಕಾಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವಾದರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಢತೆ, ಸ್ವಲ್ಪಕುತೂಹಲದ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‍ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ, ಸಮಾಜ-ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮಅಭಿರುಚಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಇದೆ; ಜವಾಬ್ದಾರಿಇದೆ.

in
ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು/ಘಟನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆಟ-ಓಟ-ಪಾಠಗಳು ಹೇಗೋ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗಾಗದು. ಇವು ಟಿನೇಜ್ ಸಮಯದ ಶಿಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ-ಪಾಠಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರ ವಿಷಯದೆಡೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೇಕು-ಬೇಡಗಳು ಪಾಠದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ. ಅದು ವಯೋಸಹಜವಾದ ಲಕ್ಷಣಕೂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಗಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ದಾಟುತ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದುದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ.
ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ-ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಬಿಸಿಲ್ಗುದುರೆಯ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಎನ್ನುವುದುಕೂಡ ಸತ್ಯ.
ಟಿನೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ, ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಲವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಿಲೇಶನ್‍ಶಿಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲು ಎಂದೆನಿಸಿದೆ. ಬಾಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್\ಗರ್ಲ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಲರ್ಟ್, ಕ್ರಷ್, ಡೇಟಿಂಗ್‍ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ಅತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿತ ಹಾಗೂ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಖುಷಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವು ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ; ನಂತರ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಓದುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅಗತ್ಯಇದೆಯೇ? ಸ್ನೇಹದ ಸಭ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ? ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಬೆಳೆಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವರಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನುಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ದಾರಿತಪ್ಪಿದರೆ ಮುಂದೇನು?! ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಠ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾಣರಿದ್ದು, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ! ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವನ್ನುಅಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಬದುಕು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತೆರನಾದ ಒಡನಾಟ, ಸ್ನೇಹ, ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿದೆ. ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದು, ದುಡಿಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ, ರಿಲೇಶನ್‍ಶಿಪ್‍ಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕಿನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕರ್ಷಣೆ, ಕುತೂಹಲಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅವು ಕೂಡ ಬದುಕಿಗೆಕಾಲಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಆಯಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ, ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಗಂಧಚೆಲ್ಲುವ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಆಗ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಓದೋಣ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೂ ಒಂದು ಪಾಲಿರಲಿ..ಏನಂತೀರ..?!!

-ಸಂಧ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

Categories: ಹರಿತ ಲೇಖನಿ

Tags:

Leave A Reply

Your email address will not be published.