ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮದ್ದು

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದರಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಗುಣವಾಗುವುದು.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.