Daily Archives: November 15, 2015

ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ೨೨-೧೧-೨೦೧೫ ಭಾನುವಾರ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ವಿಧ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಸಂಪಖಂಡ ಇವರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ…
Read More